Dan oslobođenja grada  Niša 

Dan oslobođenja grada  Niša 

14 октобра, 2022 0 By aleksandra

Postavio Energy press  Foto E.V.  

Na današnji dan, 14. oktobra 1944. godine, u popodnevnim satima 22. divizija Narodnooslobodilačkog pokreta, napadajući nemačke trupe sa juga, doprla je do centra grada i oslobodila Niš od okupatora. Čelnici Grada Niša, predstavnici Vojske Srbije, Ministarstva unutrašnjih poslova, Saveza boraca, obeležiće godišnjicu oslobođenja polaganjem venaca na spomenik Oslobodiocima Niša na Trgu Kralja Milana, kao i u spomen parku Bubanj. 

U niškoj operaciji za oslobođenje potpuno je potučena elitna nemačka Sedma Š divizija, veliki broj neprijateljskih vojnika je poginuo ili je zarobljen, a zaplenjena je velika količina oružja i ratnog materijala. Nišku operaciju izvele su snage Narodnooslobodilačke vojske Jugoslavije i Bugarske armije uz sadejstvo sovjetskog vazduhoplovstva protiv nemačkih snaga na prostoru Niš- Leskovac- Vlasotince.    Operacija je započela 8. oktobra 1944. i trajala je 7 dana. Snage napadača ostvarile su znatnu brojčanu premoć i pred početak operacije zauzele povoljne pozicije, i tokom nastupanja naterale su nemačke jedinice na povlačenje, opkolile ih, razbile i nanele im težak poraz. Oslobođena je dolina Južne Morave i sva mesta istočno od nje. Savezničke snage ostvarile su koncentraciju brojno i tehnički nadmoćnih snaga u odnosu na osovinske, 80 hiljada prema 20 hiljada.

 Niš je bio jedan od centara narodnooslobodilačkog pokreta u Drugom svetskom ratu. Niš je tokom Aprilskog rata, 9. aprila 1941. godine, okupirala nemačka Jedanaesta oklopna divizija.

    Nemci su u Nišu, avgusta 1941. godine formirali koncentracioni logor „Crveni krst“. Kroz taj logor prošlo je oko 30 hiljada ljudi s područja južne, istočne i delimično zapadne Srbije, kao i severa Kosova i Metohije. Oko 12 hiljada zatočenika ovog logora streljano je na brdu Bubanj. Zatvorenici logora su 12. februara 1942. godine goloruki napali stražu i posle krvave borbe 108 zatvorenika je uspelo da pobegne, dok su 42 poginula.
     Niš je oslobođen 14. oktobra 1944. godine, u sklopu borbi vođenih tokom Niške operacije. U gradu su se nalazili slabiji nemački zaštitni delovi. Oko 13 časova, 14. oktobra, Deseta i Dvanaesta srpska brigada 22. srpske divizije prodrle su u južni i jugoistočni deo grada, zatim su u grad prodrle Osma srpska brigada 22. divizije i 26. brigada 46. srpske divizije sa juga, 23. srpska brigada 45. srpske divizije sa severa i, u sadejstvu sa Prvim utvrđenim rejonom Crvene armije sa severa i bugarskom Šestom divizijom sa istoka, oko 16 sati potpuno ovladale gradom.Podelite
error0
fb-share-icon20
Tweet 20
fb-share-icon20
Podeli