Humanitarna pomoć MZV pomogla ukrajinskim izbeglicama sa smeštajem i zdravstvenom negom

Humanitarna pomoć MZV pomogla ukrajinskim izbeglicama sa smeštajem i zdravstvenom negom

7 марта, 2023 0 By aleksandra

Izvor Ambasada Republike Češke u Beogradu

Češka se aktivno uključila u pružanje pomoći Ukrajini već od prvog dana ruske agresije. Pored isporuka oružja i vojne tehnike, prijema stotina hiljada izbeglica, kao i dobrobvoljnih humanitarnih akcija građana, takođe smo pružili huminitarnu pomoć licima pogođenim ratom, kako direktno u Ukrajini, tako i na teritoriji Češke. Ministarstvo spoljnih poslova je u vezi sa tim odobrilo finansijska sredstva u visini od preko 420 miliona kruna.

„Obeležavamo godišnjicu od trenutka kada je Rusija odlučila da izazove rat. Taj momenat je poljuljao našu veru u to da je rat u Evropi nezamisliv i gurnuo milione Ukrajinaca  u humanitarnu krizu. Češka i Ministarstvo spoljnih poslova aktivno pružaju pomoć Ukrajini od početka izbijanja konflikta i nameravaju da  tako nastave sve dok to bude neophodno,“ naveo je ministar spoljnih poslova Jan Lipavski.

Finansijska pomoć MSP je bila usmerena na sledeće oblasti:

  • Obezbeđivanje smeštaja– Ukrajina se već od početka rata suočavala sa ogromnim brojem uništenih civilnih stambenih zgrada. Finansijska pomoć ministarstva u vrednosti 70 miliona CZK je tako mogla da obezbedi npr. modularne smeštajne jedinice, šatore, kao i vozila za evakuaciju iz mesta uništenih ruskom agresijom;
  • Medicinski potrošni materijal – radi se o značajnoj stavci u okviru humanitarne pomoći MSP, konkretno o 101,5 miliona CZK. Za ova sredstva je bilo moguće kupiti materijal i medicinsku tehniku za bolnice i sanitete, autobuse ili komunikacionu tehniku za zdravstvene jedinice. Ključna je bila takođe kupovina traumatskih setova i pribora za izvođenje nužnih zdravstvenih intervencija na borbenoj liniji;
  • Energetika– 68 miliona CZK bilo je izdvojeno za kupovinu grejalica na plin (uključujući i plinske boce), štedljivih uređaja, kao i za popravku uništene energetske infrastrukture;
  • Pomoć izbeglicama iz Ukrajine u Moldaviji – 70 miliona CZK je bilo izdvojeno pre svega za ublažavanje uticaja humanitarne krize kod izbeglica, koje su se u Moldaviji sakrile od rata. Finansijska sredstva su bila upotrebljena za obezbeđivanje redovnih toplih obroka, distribuciju sredstava za ličnu higijenu, kao i za školski pribor za decu izbeglica;
  • Ostala pomoć i pomoć posredstvom međunarodnih organizacija – za direktnu finansijsku i materijalnu podršku, za finansiranje narodnih kuhinja i prevoza humanitarne pomoći na mesta gde je najpotrebnija, izdvojeno je 113,1 miliona CZK.

Ne samo Ministarstvo spoljnih poslova, već i čitava češka Vlada, odlučni su da dalje istrajno podržavaju Ukrajinu u njenoj težnji da se obnovi mir, teritorijalna celovitost i stabilnost u regionu. „Ukrajinu  ćemo podržavati onoliko dugo koliko to bude potrebno. Saveznici u NATO i EU su složni u ovom stavu. Radimo to ne samo za zaštitu ukrajinskog suvereniteta, već i u interesu međunarodnog poretka zasnovanog na pravilima“, dodao je šef češke diplomatije.

Ministarstvo spoljnih poslova se u saradnji sa drugim resorima takođe priprema za obnovu Ukrajine nakon rata i to posredstvom Programa rekonstrukcije za Ukrajinu, koji je Vlada odobrila prošle godine. On će omogućiti značajno uključivanje čeških firmi, neprofitnih organizacija i javnog i akademskog sektora u stabilizaciju i obnovu Ukrajine. Do 2025. godine za ovaj program biće godišnje izdvojeno 500 miliona CZK, koje će biti pribavljene uključivanjem u programe koje finansira EU i drugi veliki donatori.

Podeli